Laden Vergaderingen
Dit event is voorbij.

POM Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, is de organisatie die instaat voor de uitvoering van het socio-economisch beleid van de provincie Limburg. De werking spitst zich toe op drie grote domeinen:

  • Ruimtelijke Economie: op basis van toekomstige noden en behoeften zorgt POM Limburg voor voldoende en kwalitatief hoogstaande ruimte voor bedrijvigheid, met speciale aandacht voor duurzaamheid en eco-efficiëntie;
  • Kennisverzameling en kennisdeling over de economische prestaties en ontwikkelingen in Limburg en haar vijf streken. De economische analyses bieden inzichten ter voorbereiding van toekomstige beleidsmaatregelen;
  • Platform- en projectwerking: POM Limburg organiseert interactie tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (triple helix), specifiek rond 8 speerpuntsectoren die van groot belang zijn voor de Limburgse economie: logistiek, maakeconomie, energie, creatieve economie, digitale economie (ICT), zorgeconomie, bouw, cleantech.

Ter versterking van het Limburgs economisch weefsel participeert POM Limburg daarnaast in innovatieve hefboomprojecten zoals bedrijfsinfrastructuren om nieuwe bedrijvigheid de nodige ondersteuning te bieden (nv Campus Energyville, nv Brustem Industriepark, nv Life Sciences Development Campus (BioVille) nv Wetenschapspark Limburg, nv Bedrijvencentra Limburg).

Haar Algemeen Directeur, de heer Frank Zwerts, spreekt ons vanavond toe.